Hästunderstödd terapi, HUT, ingår i Socialstyrelsen metodguide för evidensbaserad praktik men är inte en egen terapiform utan används som
tilläggsterapi, vid psykisk ohälsa, psykosocial behandling och psykoterapi. Hästunderstödd terapi kan göra en behandlingsinsats mer effektiv, genom ökat välbefinnande, bättre
kroppskännedom, självförståelse och självförtroende.

När evidensbaserad praktik används väljs insatsen utifrån den bästa existerande kunskap, professionell kompetens och vad som passar individens önskemål och situation.

På bilden står Primadonna och Primrose (mor & dotter) och ansar varandra.